Zákon o realitním zprostředkování ukládá realitním zprostředkovatelům povinnost sjednat si pojištění profesní odpovědnosti:

Zákon č. 39/2020 Sb., § 7

(1) Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1750000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3500000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Kontaktní formulář